Договір публічної оферти

 

 1. Загальні положення

1.1. Справжня оферта, є офіційною пропозицією Фізичної особи-підприємця Баранівської Ірини Валентинівни, яка діє на підставі даних з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, далі за текстом - «Продавець», укласти Договір купівлі-продажу товарів дистанційним способом, тобто через Інтернет-магазин, далі за текстом - «Договір», і розміщує Публічну оферту (пропозицію) на офіційному інтернет-сайті Продавця https://gastro.freshbaza.com.ua/ (далі за текстом - «Інтернет-сайт»).

1.2. Згідно зі статтею 642 Цивільного кодексу України, моментом повного і безумовного прийняття Покупцем пропозиції Продавця (акцептом) укласти електронний договір купівлі-продажу товарів, вважається факт оплати Покупцем замовлення на умовах цього Договору.

1.3. Зазначений Договір є публічним, тобто, відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України, його умови однакові для всіх покупців.

1.4. Укладаючи Договір (тобто акцептуючи умови справжньої пропозиції (оферти) шляхом оформлення замовлення), Покупець підтверджує наступне:

 • Покупець цілком і повністю ознайомлений, і згоден з умовами цієї пропозиції (оферти);
 • він дає дозвіл на збір, обробку та передачу персональних даних на умовах, визначених нижче щодо збору, обробки та передачі персональних даних. Дозвіл на обробку персональних даних діє протягом усього терміну дії Договору, а також протягом необмеженого терміну після закінчення його дії. Крім цього, укладенням Договору Покупець підтверджує, що він повідомлений (без додаткового повідомлення) про права, встановлені Законом України «Про захист персональних даних», про цілі збору даних, а також про те, що його персональні дані передаються Продавцю з метою можливості виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для оформлення рахунків та інших документів. Обсяг прав Покупця, як суб'єкта персональних даних, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», йому відомий і зрозумілий.

 

 1. Поняття і визначення

2.1. У цій оферті, якщо контекст не вимагає іншого, наведені нижче терміни мають таке значення:

 • «Товар» - харчові продукти;
 • «Інтернет-магазин» - відповідно до Закону України «Про електронну комерцію», засіб для подання або реалізації товару, шляхом здійснення електронної угоди, розміщеної в мережі Інтернет за адресою Інтернет-сайту https://gastro.freshbaza.com.ua/ .
 • «Продавець» - фізична особа-підприємець, яка реалізує товари, представлені на Інтернет-сайті.
 • «Покупець» - фізична особа, що уклала з Продавцем Договір на умовах, викладених нижче.
 • «Замовлення» - вибір окремих позицій з переліку товарів, зазначених Покупцем при розміщенні замовлення і проведенні оплати.
 • «Магазин» – магазин Продавця «СИРИ ХАМОН» («Фрешбаза»), що знаходиться за адресою: м.Київ, вул. Златоустівська, буд. 2/4.
 • «Сторони» - Продавець і Покупець.

 

 1. Предмет Договору

3.1. Продавець зобов'язується передати у власність Покупця товар, а Покупець зобов'язується оплатити і прийняти товар на умовах цього Договору.

3.2. Цей Договір регулює купівлю-продаж товарів в Інтернет-магазині, в тому числі:

 • добровільний вибір Покупцем товарів в Інтернет-магазині;
 • самостійне оформлення Покупцем замовлення в Інтернет-магазині;
 • оплата Покупцем замовлення, оформленого в Інтернет-магазині;
 • обробка і доставка замовлення Покупцеві у власність на умовах цього Договору.

 

 1. Порядок оформлення замовлення

4.1. Покупець має право оформити замовлення на будь-який товар, представлений на сайті Інтернет-магазину і є наявним.

4.2. Кожна позиція може бути представлена в замовленні в будь-якій кількості.

4.3. При відсутності товару, Продавець зобов'язаний поставити Покупця до відома (по телефону або через електронну пошту).

4.4. При відсутності товару Покупець має право замінити його товаром аналогічної моделі, відмовитися від даного товару, анулювати замовлення.

 

 1. Порядок розрахунків

5.1.  Покупець може оплачувати товар наступними способами:

 • шляхом передоплати за товар за допомогою банківського (безготівкового) переказу грошей на банківські реквізити Продавця, вказані у цьому Договорі;
 • готівкою до каси в Магазині Продавця;
 • оплата банківською картою в Магазині Продавця.

5.2. Моментом виконання Покупцем своїх зобов’язань по здійсненню розрахунків за товар є дата надходження відповідної суми на банківський рахунок або до каси Продавця.

5.3. У разі ненадходження коштів Інтернет-магазин залишає за собою право анулювати замовлення.

 

 1. Умови доставки замовлення

6.1. Доставка товарів, придбаних в Інтернет-магазині, здійснюється у наступному порядку:

6.1.1. Продавець на прохання Покупця, може здійснити доставку товару, придбаного Покупцем, шляхом залучення третіх осіб, за власний рахунок або (в залежності від вартості товару) за рахунок Покупця за адресою вказаною Покупцем. У випадку залучення Продавцем третіх осіб Продавець несе перед Покупцем відповідальність за дії та/або бездіяльність таких осіб.

6.1.2. Продавець самостійно отримує товар у Магазині Продавця.

6.2. Прийом-передача товару здійснюється представниками Сторін в порядку, визначеному чинним законодавством України.

6.3. Перехід ризиків та права власності на товар від Продавця до Покупця відбувається в момент прийому-передачі товару.

 

7. Повернення товару

7.1. Покупець має право відмовитися від товару в будь-який час до його передачі, а після передачі товару - в порядку і на умовах, визначених Законом України «Про захист прав споживачів».

7.2. Повернення товару, у випадках, передбачених чинним законодавством України та цим Договором, здійснюється в порядку, вказаному на сайті в розділі «Умови повернення товару».

 

 1. Відповідальність Сторін та вирішення спорів

8.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору в порядку, передбаченому цим Договором та чинним законодавством України.

8.2. Усі спори, що виникають внаслідок чи у зв’язку з цим Договором вирішуються сторонами відповідно до чинного законодавства України.

 

 1. Строк дії Договору

9.1. Договір діє з моменту його укладення, тобто з моменту прийняття (акцепту) Договору Покупцем. Прийняттям Договору є вчинення Покупцем дій, які засвідчують його бажання укласти Договір і передбачені умовами Договору, а саме отримання Покупцем Товару.

9.2. Договір діє до моменту повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за Договором.

9.3. Сторони можуть достроково розірвати Договір за взаємною згодою. 

 

 1. Інші умови

10.1. Інтернет-магазин залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни до цього Договору за умови попередньої публікації його на сайті https://gastro.freshbaza.com.ua/

10.2. Інтернет-магазин створений для організації дистанційного способу продажу товарів через Інтернет.

10.3. Оплата Покупцем оформленого в Інтернет-магазині замовлення означає повну згоду Покупця з умовами договору купівлі-продажу (публічної оферти).

10.4. Фактичною датою електронного угоди між сторонами є дата прийняття умов, відповідно до статті 11 Закону України «Про електронну комерцію»

10.5. Використання ресурсу Інтернет-магазину для попереднього перегляду товару, а також для оформлення замовлення для Покупця є безкоштовним.

10.6. Інформація, яку надає Покупець є конфіденційною. Інтернет-магазин використовує інформацію про Покупця виключно в цілях обробки замовлення, відправлення повідомлень Покупцеві, доставки товару, здійснення взаєморозрахунків і ін.

 

 1. Реквізити Продавця:

Фізична особа-підприємець Баранівська Ірина Валентинівна

Місце проживання: Україна, 03067, місто Київ, вул. Гарматна, будинок 21, квартира 116

РНОКПП: 2577004548

IBAN №UA723052990000026008000104172

АТ КБ «ПРИВАТБАНК»

Ви дивились
No recently views items
Очистити всі